Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aliens Marketing IT heeft zich ervoor ingespannen om deze website naar behoren te laten functioneren. Toch garanderen wij niet dat de aangeboden informatie volledig, juist, up-to-date en zonder schrijffouten is en dat deze website naar behoren (en vrij van virussen of andere malware) functioneert.

Informatie

De geboden informatie is slechts bedoeld ter oriëntatie en is van algemene aard. Deze website bevat mede links naar websites die door derden worden onderhouden, en zijn enkel ter algemene referentie opgenomen.

Aansprakelijkheid

Aliens Marketing IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van gebruik van de informatie op deze website en/of van gebruik van de informatie op websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

Evenmin is Aliens Marketing IT aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van virussen of andere malware die deze website onverhoopt zou bevatten of het anderszins niet correct functioneren van deze website.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website – inclusief de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen – berusten uitsluitend bij Aliens Marketing IT. Het is niet toegestaan om deze website, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aliens Marketing IT.