Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.winningproposal.nl. Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Aliens Marketing IT persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens Aliens Marketing IT gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Aliens Marketing IT verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke gegevens verzamelt Aliens Marketing IT?

Aliens Marketing IT verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt Aliens Marketing IT slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door bezoekers zelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Aliens Marketing IT gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren, beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website en voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan een verzoek van u om toekomstige communicatiemiddelen van Aliens Marketing IT te ontvangen, zoals whitepapers, evenementalerts of marketingcampagnes.

Registreert u zich online voor een event of solliciteert u op een vacature, dan gebruiken wij de genoemde informatie om een reactie aan u te verzenden. Door gebruik te maken van de opt-out of uitschrijfoptie kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van deze materialen.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Aliens Marketing IT gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

De volgende cookies worden gebruikt op winningproposal.nl:

Taalkeuze (functioneel)
Google Analytics (analytisch)
Hotjar (analytisch)

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Aliens Marketing IT. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Google Analytics

Aliens Marketing IT gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Aliens Marketing IT.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Aliens Marketing IT ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hotjar

Aliens Marketing IT gebruikt Hotjar om online gedrag van bezoekers te analyseren. Door gegevens van verschillende bezoekers te verzamelen en anoniem te verwerken, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren.

Om dit te doen, registreert Hotjar uw IP-adres (anoniem opgeslagen), schermresolutie, type apparaat, geografische locatie (op landniveau), voorkeurstaal, muisbewegingen en toetsaanslagen.

Bekijk voor meer informatie over de privacyvoorwaarden Hotjars Privacy Policy.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Aliens Marketing IT heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Aliens Marketing IT toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Aliens Marketing IT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Aliens Marketing IT en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Aliens Marketing IT? Neem dan contact op via info@aliens.nl.

Winning Proposal is een product van Aliens Marketing IT. Aliens Marketing IT is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nr. 69199515.