Overtuigingsprincipes in jouw voorstel

Robert Cialdini is een wereldberoemde Amerikaanse ex-hoogleraar in psychologie en marketing. Jaren heeft hij onderzoek gedaan naar overtuigen. De resultaten uit zijn onderzoeken heeft hij omgezet naar heldere overtuigingsprincipes. Principes waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Als jij die principes goed toepast, vergroot je de kans dat de klant voor jouw voorstel kiest.
Overtuigingsprincipe offerte software

In zijn boek Influence: the psychology of persuasion beschrijft hij zes principes. Later voegde hij er een zevende aan toe.

We beschrijven deze principes en geven vervolgens aan hoe jij die kunt toepassen in je voorstel. Het is niet nodig om alle principes toe te passen in je voorstel. Waar het op een natuurlijke wijze kan, moet je het doen. Maar voorkom dat je een gekunsteld verhaal maakt. In de structuur van Winning Proposal zijn altijd meerdere overtuigingsprincipes opgenomen. Passend bij het product dat je verkoopt en de markt die je bedient.

De overtuigingsprincipes van Cialdini

Wederkerigheid
De klant voelt zich verplicht iets aan je terug te geven als jij je voor hem ingespannen hebt. Dat kan een goede voorbereiding zijn, een inventarisatie, quick wins analyse, of een sample of proeflevering. Cialdini noemt dit het krachtigste overtuigingsprincipe. Benut deze zeker in je voorstel.

Consistentie
Niemand wordt graag gezien als wispelturig. Zeker niet in een zakelijke omgeving. Dus als we eenmaal een standpunt hebben ingenomen dan houden we daaraan vast. Met ja-ritme vragen krijg je het waardeoordeel van de klant. Die komt daar dan niet meer op terug.

Sociaal bewijs
Als we minder ervaring hebben in het kopen van een product of dienst, kijken we naar wat anderen doen. We leren van die ervaringen en putten er vertrouwen uit.

Sympathie
We kopen eerder van mensen die we sympathiek vinden. Dat is de bekende gunfactor. Een van de oudste door verkopers toegepaste technieken: complimenten geven, overeenkomsten benadrukken, etc.

Expert
We vertrouwen iemand die autoriteit is op zijn vakterrein. Door jouw expertise te laten zien met whitepapers, blogs en rapporten dicht de klant je kennis en kunde toe.

Schaarste
Zodra iets beperkt of tijdelijk verkrijgbaar is, dan neemt de wil om het te hebben toe. Want straks is het er niet meer of veel duurder, dit is een unieke kans, etc. Booking.com past dit veelvuldig toe: nog maar 2 hotelkamers tegen deze prijs.

De zevende later toegevoegde principe

Eenheid
We willen graag horen bij een groep mensen zoals wijzelf zijn. Dus als de verkoper ook tot een bepaald netwerk hoort, vertrouwen we die en gunnen we de order.

Om duidelijk te maken hoe jij deze principes kunt toepassen in je voorstel, lichten we toe hoe we dat in Winning Proposal doen:

Wederkerigheid:
Consistentie:
Sociaal bewijs:

Sympathie:

Autoriteit:

Schaarste:
Eenheid:
Vraag een demo aan

Wil jij ook ontdekken hoe onze proposal software jou kan helpen bij het behalen van meer sales succes? Vraag dan nu een demo aan en laat ons je overtuigen van de kracht van onze oplossing.